Úvodem

Spektrum poskytovaných služeb zahrnuje veškeré potřebné typy analýz a implementačních postupů pro oblasti strategického řízení & plánování, restrukturalizace/ revitalizace, akvizice & fúze, obchod & marketing, HRM, Project & Crisis Management aj. Níže popsané aktivity jsou realizovány formou vnitrofiremních (in-house) akcí. Informace k našim „otevřeným“ programům akreditovaným MŠMT naleznete na www.iavtrainings.com.