Restrukturalizace / revitalizace (R&R)

Odborná spolupráce ve směru „pokračovat či zrušit“ pokrývá všechny nutné fáze, tzn. výchozí analýzu, návrh cílového stavu, vlastní realizaci i často opomíjenou oblast post-implementační analýzy a korektivních opatření. Naše součinnost samozřejmě zahrnuje i spolupráci při vypracování vlastního projektu, v některých případech i převzetí řízení celé akce v „interim“ režimu. ALE:

Přestože naše doporučení ve smyslu "nepokračovat - zrušit" může zapůsobit jako nemilé až možná šokující, změněné celkové podmínky a rostoucí nároky trhu ani tuto podobu výstupu z původně uvažovaného "rozvojového projektu" a priori nevylučují. Resp. je možno předpokládat, že jejich četnost bude narůstat, přičemž ale i tento krok je možno učinit efektivně ;).

Obě řešení je samozřejmě nutno diskutovat, vzhledem k závažnosti potenciálních dopadů optimálně cestou naší eCONSULTANCY. Případnou návaznost na iCONSULTANCY nelze a priori vyloučit, resp. v indikovaných případech může být i oboustranně velmi zajímavá.