Project Management (PMG)

Přístupy a techniky tzv. "best of practice" PMG prosazujeme a zavádíme na zdejším trhu již od roku 1993. Naše spolupráce sahá od vypracování návrhu systému PMG (včetně příslušných směrnic, „průchodu zakázky firmou“, "projektového controllingu", pravomocí a odpovědností „projektové kanceláře“ a projektových managerů atp.), přes výběr a přípravu lidí, výběr a řízení „pilotního projektu“, supervizi vlastní implementace, až po převzetí řízení vybraných interních projektů v „interim“ režimu. Zvláštní pozornost této problematice věnujeme i v našich „otevřených“ tréningových programech, v nichž připravujeme účastníky na mezinárodně platnou certifikaci dle International Project Management Association /IPMA/.