Obchod/ nákup & marketing

V návaznosti na hlavní strategické cíle a výsledky příslušných auditů se spolupodílíme na vypracování obchodní/ nákupní a cenové politiky a marketingové i komunikační strategie, včetně její detailní cenové a komunikační části. Dále pak řešíme související jak ryze technické (např. organizace a řízení, vnitřní postavení a kompetence, využívání IT, příprava implementace CRM, interní i externí PR, platební a zajišťovací instrumenty atp.), tak i HR aspekty (např. systém odměňování a zainteresovanosti, výběr, příprava a výcvik lidí atp.), a to i v kontextu zahraničního obchodu. Kromě „in-house“ akcí, zvláštní pozornost problematice obchodu/ nákupu věnujeme i v našich „otevřených“ tréningových programech, akreditovaných MŠMT.