Crisis Management

Spolupráce z naší strany může probíhat s různou šíří participace, počínaje tzv. „nezúčastněným pozorováním“ práce vnitrofiremního teamu, až po převzetí řízení celého projektu v „interim“ režimu. Zvláštním předmětem zájmu přitom je tzv. „krizový controlling“ (např. objemy výroby vs. reálné odbytové možnosti, snižování nákladů, cash-flow, procesy logistiky a zásobování, krizové nákladové řízení atp.).