Akvizice a fúze (M&A)

Pomáháme nalézat odpovědi na otázku „prodat či koupit“, včetně odborné spolupráce při vyhledávání strategického partnera. To zahrnuje zpracování komplexní Due Diligence, tj. zejména vyhodnocení ekonomických, právních a HR aspektů, strategickou analýzu, ocenění objektů zájmu, dále pak určení základních požadavků na objekty akvizice a jejich rozbor, vyhodnocení získaných informací a existujících variantních řešení. Podílíme se též na řízení projektu integrace spojujících se firem včetně supervize průběhu, vypracování návrhů a implementaci příp. nutných korektivních opatření atp.