HRM

Komplexní řešení oblasti HR představuje nedílnou součást prakticky všech našich aktivit. Rozsah spolupráce bývá obvykle velmi široký; většinou sahá od „management auditu“, příp. implementaci elektronického systému „Hodnocení pracovníků“ (IPAS), realizaci „team-buildingových“ i vzdělávacích programů všech řídících úrovní atp. Může též zahrnovat doporučení k vedení personální agendy, vypracování "cílové kvalifikační struktury", zavedení systému „personálních rezerv“, motivační a stabilizační programy, systémy odměňování, adaptační programy až po coaching klíčových lidí. Na ad hoc bázi (viz eCONSULTANCY) spolupracujeme i na řešení složitých a/nebo delikátních personálních problémů. Nedílnou a velmi podstatnou součást práce zvláště v oblasti hodnocení pracovníků představuje i harmonizace firemní legislativy s požadavky zákona č. 101/2000 Sb.