Proč?

Zatímco eCONSULTANCY představuje "nástroj", zde jde již o možnost nalezení zcela konkrétního řešení. Tedy - jak a v jakém směru?

I na stávajícím poněkud "rozvlněném" trhu nepochybně existuje řada firem s velmi kvalitním managementem, specifickými odlišujícími konkurenčními výhodami a silným růstovým potenciálem. Mohou se ale nacházet v situacích, kdy se např. jejich majitelé z osobních důvodů rozhodují ukončit svoji činnost, firma se dostala do momentálních odbytových či finančních potíží, aktuálně nejsou k dispozici dostatečné zdroje pro další uvažovatelný rozvoj atp.

V takovýchto případech přichází do úvahy možnost rozvojových kapitálových investic, kterou jsme schopni společně s našimi partnerskými firmami nabídnout, a to primárně do růstově orientovaných malých a středních podniků. V popředí zájmu jsou zvláště oblasti jako: specializovaný maloobchod, lehké strojírenství, druhotné zpracování zemědělských produktů s vysokou přidanou hodnotou, polygrafie, informační technologie, telekomunikace, zdravotnictví, logistika, distribuce aj. Zajímavé jsou zvláště potenciality přeshraničního dosahu.

Na druhé straně zde existují firmy s převládajícím tzv. "syndromem otců zakladatelů", které vsadily na jedinou oblast či odběratele, a/nebo se žádným jiným adekvátním způsobem nedokázaly proaktivně připravit na očekávatelný vývoj trhu. Oproti výše zmíněným investicím "rozvojovým", zde může vyvstat pohled zcela opačný; půvabnou inspiraci přitom představuje film "Pretty Woman" ;).