Oblasti konzultace

S výhradou výjimečných situací jsme se na základě zkušeností rozhodli omezit rozsah problémových okruhů vhodných pro tuto formu iniciačních konzultací na následující oblasti:

  1. "Pokračovat či zrušit", příp. i "Prodat či koupit"
  2. HRM
  3. Project Management
  4. Crisis Management.

Více k tématu eCONSULTANCY, resp. i některým z uvedených oblastí, naleznete též v části FAQ.