Co (ale také) nelze vyloučit?

Po podrobnější diskusi můžeme dojít k závěru, že:

  1. podstata problému spočívá zcela jinde
  2. situace je za stávajícího stavu věcí ve Vaší firmě (např. personální obsazení, potřebné finanční zdroje, celková atmosféra, časové aspekty, „rozložení sil“ atp.) jen obtížně řešitelná či neřešitelná
  3. nabízející se řešení jsou zcela neprůchozí
  4. jednoduše - nejsme „na stejné vlně“.

Ale i toto jsou velmi cenné a přínosné informace.