Co můžete získat?

V závislosti na rozsahu, kvalitě a relevantnosti předem poskytnutých informací:

  1. odborné ověření možné existence a rozsahu Vámi pociťovaného problému či rizika, vývoje situace atp.
  2. na základě určitého benchmarkingu - posouzení pravděpodobnosti výskytu a rozsahu problému, včetně příslušných návazností a možných dopadů
  3. v rámcové podobě - nastínění variantních a proaktivně orientovaných možností řešení včetně nutných technických, personálních, časových a nákladových podmínek
  4. možnost vytvoření si osobního dojmu o celkové důvěryhodnosti, odborné i osobní kompetentnosti, osobnostní kompatibilitě atp. na naší straně.

To vše při vynaložení minimální energie a času a příznivé relaci „kvalita - cena“.