Cenové podmínky

do evt. osobního setkání je jakákoliv komunikace, výměna názorů či informací formou e-mailů realizována z naší strany pro Vás zcela bezplatně.

Dospěje-li situace až k osobní konzultaci v uvedeném rozsahu dvou hodin, je tato honorována jednorázovou sazbou Kč 5.750.- (+ DPH - splatno v hotovosti proti dokladu). Je-li na základě této konzultace evt. realizována „in - house“ zakázka, tato částka je z celkové sumy příslušné smlouvy odečtena.