KE STÁVAJÍCÍ SITUACI: ÚVAHA - I.

Již jen zběžný pohled do zdejších medií "…v posledním čtvrtletí loňského roku bylo v průmyslu propuštěno několik desítek tisíc lidí…v českém průmyslu zůstaly jen drobné ostrůvky…napříč všemi odvětvími, jsou to podniky, které hospodaří dobře…již v listopadu se průmysl propadl v meziročních číslech o 17,4%…patřil tak mezi nejhorší v celé Evropě…" (výběr z tisku na "Seznam.cz", 11.02. 2009, 09,35hod., dle ČSÚ) dosti logicky vyvolá potřebu se "zhroutit" a začít "zachraňovat"; což se též děje. Tentýž pohled může vyvolat i potřebu začít věřit v "moudrost" stávajícího vedení státu; lze se ale obávat, že "…krev, pot a slzy…" na zdejší půdě nikdo nenabídne, neb osobnosti kvalit p. W.S.Churchilla na zdejší scéně pohříchu absentují.

Jistou, i když do určité míry "volnou", analogii lze nalézt např. při pohledu na: toto video. Každopádně, při porovnání kvalit výroků na zdejší politické scéně s např. obsahem následujícího "linku" vnímavý čtenář nutně pochopí, že příslušný "Deus ex machina" ve "zdejší podobě" se bohužel nedostaví.

Na rozdíl od aktuálně převládající paniky až určité "zachraňovací" hysterie je samozřejmě možno pojmout stávající situaci na firemní úrovni i zcela obráceně, tzn. jako tzv. "challenge", a jako skutečnou "výzvu" ji též pojednat. Řada nutných kroků v tomto směru sice mohla, či spíše měla, být podniknuta již cca počátkem roku 2008, efektivní řešení lze ale nalézt i nyní, jakkoliv jejich implementace bude poněkud pracnější. Jak pregnantně vyjádřil majitel jedné středně velké firmy úspěšně čelící stávající situaci, je to o "tvrdé práci a o zdrojích". Pohled např. na: http://www.iavconsulting.com/iconsultancy/proc/ ukáže, že řešení existují; pouze je nutno začít se zmíněnou "tvrdou prací".

Ale ani výše uvedené není v žádném případě zárukou ničeho; automaticky přicházejícího úspěchu rozhodně ne! Ten bude záviset v první řadě na Vaší schopnosti skutečně reálného pohledu na sebe sama i na Vaši firmu, Vašich osobních kvalitách a potencialitách a následně na schopnostech a kvalitách lidí, kterými se dokážete obklopit, Vaší i jejich proaktivitě atp. My Vám touto cestou můžeme napomoci "jen" s tím podstatným, tzn. konkrétně s "CO UDĚLAT", a následně případně i s "JAK TO UDĚLAT" :).

dr. I. Krátký
CEO