Bezpečnost a ochrana dat

Důsledné dodržování veškerých požadavků na bezpečnost a ochranu dat, stejně tak jako naprostou důvěryhodnost a diskrétnost, považujeme za jednu ze zcela zásadních podmínek a zároveň i nedílnou součást kriterií kvality naší práce.

K ryze technickým aspektům v této oblasti v naší firmě patří:

  1. špičkové SW zabezpečení a fyzická bezpečnost HW
  2. odstranění příslušných dat z HW prostředků a jejich bezpečné uložení mimo prostory firmy po ukončení jednotlivých projektů
  3. při práci s individuálními daty klientů - identifikace pracovníků výlučně prostřednictvím „identifikačních čísel“ a příp. „verifikačních kódů“, při velmi omezené dostupnosti příslušných seznamů
  4. selektivní dostupnost konkrétních dat a údajů aj.

Důležitost, kterou této oblasti přikládáme, je zřejmá i z „všeobecných podmínek obchodování“, jež tvoří nedílnou součást našich Smluv o dílo (SDZ).